Joan Girbau.  Curs d'Astronomia

El curs d'Astronomia recollit en aquesta web correspon a una assignatura de campus impartida a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona el segon semestre del curs acadèmic 2008-09, a l'aula C1/013, els dilluns i dimecres de 13:30 a 14:40. Per ser una assignatura de campus estava adreçada a tota mena d'estudiants universitaris, de totes les carreres (de lletres, de ciències o artístiques) i, per tant, s'havia d'impartir usant només coneixements matèmatics molt elementals.

Malgrat això, l'orientació del curs ha defugit sistemàticament l'acumulació de dades espectaculars i de fotografies impressionants que acostumen a constituir l'únic objectiu de la major part de cursos de divulgació de l'astronomia. En canvi s'ha donat molta importància a la comprensió del que es veu quan hom mira el cel i, també, a l'evolució històrica dels coneixements astronòmics.

El programa dels curs cobreix els temes següents:

Tema 1. Moviment aparent de les estrelles: la volta celeste. Temps sideri. Concepció aristotèlica de l'univers. Coordenades a l'esfera celeste: ascensió recta i declinació. Constel·lacions.
Tema 2. Moviment aparent del sol a la volta celeste: l'eclíptica, la durada de l'any, les estacions, com es veu el moviment del sol en els diferents indrets de la terra.
Tema 3. Calendaris solars: calendari romà, reforma de Juli Cèsar, reforma gregoriana.  Calendaris de sol i lluna: hebreu, babilònic, grec (cicle de Metó).
Tema 4. Precessió dels equinoccis, signes del zodíac i constel·lacions eclíptiques, nutació. Explicació dels canvis climàtics per la variació al llarg dels anys d'alguns paràmetres astronòmics.
Tema 5. Rellotges de sol.

Tema 6. Els planetes del sistema solar. Bucles de la trajectòria aparent dels planetes: teoria dels epicicles de Ptolomeu. Punt de vista de Copèrnic. Lleis de Kepler. Distàncies dels planetes al sol (calculades per les lleis de Kepler). Càlcul de la velocitat de la llum utilitzant els eclipses del satèl·lit Io de Júpiter. Com es veuen els planetesamb un telescopi petit.
Tema 7. La lluna: òrbita, períodes sinòdic, sideri i draconític, eclipsis de sol i lluna, Saros, com es veu la lluna des dels diferents indrets de la terra.
Tema 8. Com podem calcular les distàncies dels estels a la terra: mètode de la paral·laxi, mètode de les variables cefèides, mètode del diagrama de Herzsprung-Russell. 
Tema 9. Què és una galàxia. La Via Làctia (la nostra galàxia).
Tema 10. Com és l'univers? Aquest tema el dividirem en tres parts:

     Part 1: Llei de Hubble i com Edwing Hubble la va descobrir.
     Part 2: Història de l'evolució de les idees geomètriques.
     Part 3: Relativitat especial, relativita general i models cosmològics.

Material complemetari als videos dels diversos temes

Moltes sessions d'aquest curs contenen, a més de la filmació, una carpeta de material complementari. Com que totes les classes estan filmades en viu, a vegades les pissarres no han quedat enregistrades amb la qualitat desitjable perquè resulti fàcil i còmode seguir les explicacions. En aquests casos s'inclou el contingut de la pissarra a la corresponent carpeta de material complementari d'aquella sessió. D'altra banda, en algunes classes es donava als alumnes taules o fotografies sobre les quals es feia l'explicació teòrica. També en aquests casos s'inclou aquest material addicional a la carpeta de material complemetari.

                                                                                                                   Joan Girbau

    Juliol de 2009

                                   seccio@mat.uab.cat