Departament de Matemàtiques - Universitat Auṭnoma de Barcelona - 08193 Bellaterra - Spain