Apunts de teoria per l'assignatura de matemàtiques de la titulació de veterinaria

Apunts de teoria de càlcul de funcions de diverses variables


Guia docent de l'assignatura de Geometria Diferencial


Apunts de teoria de Geometria Diferencial i Càlcul Vectorial (amb col.laboració amb E. Gallego)

Seminaris de Geometria Diferencial i Càlcul Vectorial
(amb col.laboració amb E. Gallego i E. Miranda)

Exposició teòrica del mètode de la referència mòbil i el teorema de Gauss-Bonnet


Notes del curs de l'assignatura Mètode de la Referència Mòbil del mòdul de Geometria i Topologia del Màster de Matemàtica Avançada

Treball d'ampliació sobre les cicloides (realitzat per un alumne de Geometria Diferencial el curs 2005/06)

Treball d'amplicació sobre una font giratòria (realitzat per un alumne de Geometria Diferencial el curs 2006/07). Video original.