Algebraic Topology Group Departament de Matemàtiques UAB Campus Virtual UAB Societat Catalana de Matemàtiques

Font:

Tesi dirigida

  • Toni Lozano Bagén, On the exoticness of some new p-local compact groups. Defensada a l'abril de 2016.