Algebraic Topology Group Departament de Matemàtiques UAB Campus Virtual UAB Societat Catalana de Matemàtiques

Font:

Recerca

Pertanyo al grup de recerca de Topologia Algebraica de la Universitat Autònoma de Barcelona i les línees de recerca en les que treballo són:

 • Exemples exòtics de grups p-locals finits.
 • Espais classificadors de grups finits, grups compactes i grups de Kac-Moody.
 • Espais d'aplicacions entre espais classificadors.
 • Unicitat cohomològica d'espais classificadors.

Publicacions

 • Bob Oliver, Albert Ruiz: "Reduced fusion systems over p-groups with abelian subgroup of index p: III". [preprint].
 • Alex Gonzalez, Toni Lozano, Albert Ruiz: "On some new examples of p-local compact groups". [preprint].
 • Jon González, Albert Ruiz, Antonio Viruel: "On Thompson's p-complement theorems for saturated fusion systems".  Kyoto J. Math. 55 (2015), no. 3, 617–626.[online,preprint].
 • Jaume Aguadé, Albert Ruiz: "Cohomology of Kac-Moody groups over a finite field". Algebr. Geom. Topol. 13 (2013), no. 4, 2207-2238 [online,preprint].

  Llegeix més...

Tesi dirigida

 • Toni Lozano Bagén, On the exoticness of some new p-local compact groups. Defensada a l'abril de 2016.

Xerrades

 • "On the classification of p-local compact groups over a fixed distrete p-toral group". Cat-Sp-Sw-Math meeting, Umeå (Sweden), 2017 [pdf].
 • "Cohomología y unicidad cohomológica". Encuentro de jóvenes topólogos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, (Colombia), 2016.
 • "Estructura p-local de grupos finitos y compactos". X Jornada de Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, (Colombia), 2016.

  Llegeix més...

Barcelona Topology Workshop

El Barcelona Topology Workshop és la trobada anual del Grup de Topologia Algebraica de Barcelona.

Aquest any (2013) és una edició especial on celebrem el 60è aniversari del nostre company Jaume Aguadé.

Podeu trobar més detalls a la plana web de l'esdeveniment.