Algebraic Topology Group Departament de Matemàtiques UAB Campus Virtual UAB Societat Catalana de Matemàtiques

Font:

Curs de LaTeX 2013

Dates: 28 i 30 de gener i 1, 4, 6 i 8 de febrer de 2013.

Lloc: Laboratori docent del Departament de Matemàtiques (UAB)

Professorat: Lluís Alsedà i Albert Ruiz.

Anunci del curs.

Contingut previst i fet dia a dia: aquest apartat s'actualitzarà metre vagi avançant el curs.

28/01/2013: Introducció, història, funcionament de LaTeX2e, idioma i codificació de caràcters, espais, salts de línia i salts de plana, notes a peu de plana, accents, cometes, guions, titlles, els entorns itemize i enumerate, el paquet enumerate i taules. [Transparències][Fitxers addicionals: latin1, utf8]

30/01/2013: Fórmules, delimitadors, matrius, espais i projectes grans. Referències creuades, índex de matèries, bibliografia, mida de les fonts, comptadors, longituds, enllaços, colors, capçaleres i objectes flotants. [Transparències][Fitxers addicionals: latin1, utf8]

01/02/2013: Gràfics. Els paquets de l'AMS. Presentacions amb beamer. [Transparències][Fitxers addicionals: latin1, utf8]

04/02/2013: Creació d'entorns i comandes — Modificació de fitxers d'estil. [Transparències][Fitxers addicionals]

06/02/2013: Inclusió de gràfics. [Transparències][Fitxers addicionals]

08/02/2013: Manipulació externa de gràfics. El paquet tikz. [Transparències][Fitxers addicionals]

Material adicional: