Algebraic Topology Group Departament de Matemàtiques UAB Campus Virtual UAB Societat Catalana de Matemàtiques

Font:

Problema amb el R i Java a (K)ubuntu 14.04

Després de reinstal·lar el sistema (K)ubuntu a un ordinador i d'instal·lar l'R i el deducer segons les indicacions d'aquí em trobava que el deducer no funcionava. Més concretament, quan engegava el deducer des de l'R executant:

> library(JGR)

Sortia l'error

Loading required package: rJava
Error : .onLoad failed in loadNamespace() for 'rJava', details:
 call: dyn.load(file, DLLpath = DLLpath, ...)
 error: unable to load shared object '/usr/local/lib/R/site-library/rJava/libs/rJava.so':
 libjvm.so: no s’ha pogut obrir el fitxer objecte compartit: El fitxer o directori no existeix
Error: package ‘rJava’ could not be loaded

El problema era del Java, i tinc instal·lada la d'oracle. Per a solucionar-ho he fet:

 • Primer esbrinar quin Java utilitza l'R executant:
  sudo R CMD javareconf
  i mirant quin valor té la variable:
  JAVA_HOME    : /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre 
  Per tant treballa amb el java-8-oracle.
 • Buscar els arxius que es diuen libjvm.so dins el java-8-oracle:
  locate libjvm.so | grep "java-8-oracle"
  Obtenint:
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 • Fer un enllaç d'aquest arxiu a /usr/lib:
  sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/amd64/server/libjvm.so /usr/lib

I ha funcionat.