Algebraic Topology Group Departament de Matemàtiques UAB Campus Virtual UAB Societat Catalana de Matemàtiques

Font:

Accedir a les màquines virtuals de la UAB

Les màquines virtuals són a l'adreça: http://acievirtuab.uab.es/aulavirtual/.

Des de l'última actualització del Java no es pot accedir si no s'afegeix la IP del servidor al llistat d'excepcions de seguretat:

  • Aneu al Java Control Panel.
  • A la pestanya "Security" trieu "Edit Site List ...".
  • Afegiu la IP: http://158.109.192.16.
  • Reinicieu el Firefox i intenteu entrar-hi.