L'alquímia catalana i el Regula Universalis


Ben aviat, Springer, motivada per l'interès que l'obra ha suscitat en la darrera trobada d'història de la Matemàtica, a Oberwolfach, editarà una versió en fascímil de l'obra Regula Universalis, l'atribució lul·liana de la qual, feta per l'inefable Basile de Poligny als Commentaria in artem..., no resisteix la més mínima anàlisi. Ara sabem que l'autor de la Regula coincideix amb l'autor de la catedral de Barcelona. No em refereixo pas a Arnau Bargués, sinó a l'autor espiritual de la catedral, l'alquimista de nom desconegut que, amb la gorra frígia dels iniciats, contempla, des d'una gàrgola prop de la porta de Sant Ivó, com la seva obra hermètica és ignorada per gairebé tothom.

La Regula Universalis presenta un procés iniciàtic que ha de dur el filòsof a l'obtenció de la regla universal que seria, respecte de les quatre regles de l'aritmètica, tal com és l'elixir respecte dels metalls impurs. En un primer estadi d'aquest procés, representat sovint per una escala de set graons, el filòsof prescindeix de la suma. Seguint un camí llarg i obscur, l'iniciat estableix unes regles de derivació que redueixen unes operacions a d'altres. La part més original del llibre és la que fa referència a la culminació de l'obra, l'obtenció d'una regla única que conté les quatre regles de l'aritmètica. Avui diríem que es tracta d'una operació binària a partir de la qual, per composicions successives i utilitzant, si cal, el zero i la unitat, poden obtenir-se la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. La teoria de la Regula Universalis pot resumir-se en una sèrie de set processos expressats així pel seu autor:

Prophetia --- Geomantia
Ars memoria & Prophetia --- Genethlalogia & Physiognomia
Genethlalogia & Prophetia --- ChiromantiaChiromantia
Physiognomia & ChiromantiaChiromantia --- Chiromantia
Chiromantia & Ars memoria --- Pyramidum Scientia
Regula Universalis --- Ars memoria & Prophetia
ergo
Regula Universalis --- Geomantia & Prophetia & Chiromantia & Pyramidum Scientia

Aquí l'autor xifra les operacions amb les 7 fonts del coneixement, divulgades per Fludd al Utriusque cosmi... Per tal d'ajudar el lector, diré que les operacions del setè estadi són, per aquest ordre, la suma, la resta, la multiplicació i la divisió i que el procés tercer té com a símbol una estrella molt concreta, proporcionant una explicació alquímica del nom usat actualment. Quina és la Regula Universalis i com es desenvolupa el procés?

Jaume Aguadé

Back to the research page.