Benvinguts a la plana Web de la Titulació de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Els estudis de Grau en Matemàtiques, adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), s'implantaren a la UAB el curs 2008-09. Els objectius formatius incideixen en una sòlida formació científica en el camp de les matemàtiques, amb especial atenció als aspectes interdisciplinaris i a les aplicacions de les matemàtiques a diferents àmbits científics, tecnològics o socials, a través de la diversificació de l'oferta optativa dels estudis. L'EEES és el marc que afavoreix la mobilitat i cooperació més estreta entre els països europeus.

La coordinació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències és la responsable d’organitzar els ensenyaments corresponents a la titulació de Matemàtiques i de coordinar i supervisar les activitats docents en l’àmbit d’aquesta titulació.

 
NOTÍCIES

El dimecres dia 11 d'octubre de 2017, el la sala de Actes de la Facultat de Ciencis, el Pr. Xavier Xarles impartira la Llicó Inaugural del Grau de Matemàtiques del curs 2017-2018 que portara per títol "Desvelant els primers".

Abstract: Els nombres primers tenen la fama de ser misteriosos i difícils de trobar. Us mostrarem que aquesta fama no es correspon a la realitat: és molt fàcil trobar nombres primers molt grans i coneixem molt bé com estan distribuïts. Us explicarem també algun teorema recent i les curioses circumstàncies de la seva demostració.

Premi Emmy Noether:
El Premi Emmy Noether és un premi per a TFG que es va instaurar l'any passat. S'atorgarà a un estudiant que hagi defensat el seu TFG a la UB, UAB o UPC entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2017. Si esteu interessats tota la informació del premi i la forma de sotmetre’l la trobaran a la plana web: Premi Emmy Noether

Estades Internes al Departament
El Departament de Matemàtiques fa una crida per acollir estudiants, amb interés en aprofundir en aspectes i temàtiques avançades de Matemàtiques i, si escau, oferir una visió de la recerca que es porta a terme en els nostres grups. En aquest context, el Departament acollirà, en períodes flexibles durant el curs acadèmic (de Setembre a Juliol), estudiants interessats/des a portar a terme una estada relacionada amb els temes que desenvolupen els nostres grups de recerca (vegeu http://www.uab.cat/web/recerca-1194422462297.html).
No hi ha finançament associat a aquesta crida. D'acord amb les seves possibilitats, el Departament oferirà un espai, i en tot cas facilitats per portar a terme l'estada.
Un cop finalitzada, l'estudiant rebrà un certificat d'assistència amb aprofitament, en cas d'haver-la completat amb èxit.
Les persones interessades han d'haver cursat i superat, com a mínim, el primer semestre de tercer curs d'un grau en matemàtiques, estadística, o física. Qui hi estigui interessat ha d'enviar un correu a l'adreça interns@mat.uab.cat, especificant "Estada Interna al Departament" a l'assumpte. També cal incloure la documentació següent:
Curriculum Vitae
Expedient Acadèmic
Període d'estada preferent
Carta de motivació
Àrea/Grup d'interès
Carta de referència d'un tutor acadèmic

COORDINACIÓ

Coordinador:
Dr. Wolfgang Pitsch
Coordinador adjunt:
Dr. Joaquim Martin

gmatarrobamat.uab.cat

 

 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats